Iragarki ofizialak

Ibien tasa 2020. urtean

Diru-bilketako Erregelamenduarekin bat etorriz, jakitera ematen da 2020ko apirilaren 20an amaitzen dela Ibien tasengatik 2020rako igorritako kuotak borondatez ordaintzeko epea. Helbideratu gabeko ordainagiriak ordainagiriaren atzealdean zehaztutako edozein banku-bulegotan ordaindu ahal izango dira, hura aurkeztu ondoren. Helbideratutako ordainagiriak 2020ko apirilaren 20an ordainduko dira. Epe hori igarota, Zerga-bilketako Erregelamendu Orokorrean ezarritako errekarguak aplikatuko dira, eta ...

Otros anuncios 2020-03-06

Autoenplegua babesteko eta sustatzeko dirulaguntzen deialdia 2020. Inicia Proiektua 2020.

Autoenplegua babesteko eta sustatzeko “INICIA PROIEKTUA” programaren xedea da herrian sortutako enpresa kopurua handitzea, enplegua sortzeko, eta, ondorioz, garapen ekonomiko eta sozialean eragiteko. Xede hori lortzeko, enpresa sortzeko hasierako gastuetarako eta lehen urteko gastu orokorretarako dirulaguntzak sustatuko dira. Inicia_proiektua_2020 I_eranskina_eskaera II_eranskina III_eranskina IV_eranskina

2020-02-17