Autonomia pertsonala sustatzeko eta menpekotasuna prebenitzeko zerbitzua kudeatzeko kontratua

2022-01-04
Kontratuak

Prozedura: irekia

Balio zenbatetsia, bere luzapen edo aukera guztiak (BEZ kanpo): 65.540,00 €

Eskabideak aurkezteko epea:2021/12/31  00:01tik  24/01/2022  23:30ra

Baldintza agiria: 22.- Servicio Promoción autonomía 2022-copia

Argibide gehiago: Nafarroako Kontratazaio ataria