1/2023 aurrekontu-aldaketen espedienteari hasierako onespena ematea. Ohiz kanpoko kreditua.

2023-03-02
Araudiak jendaurrean jartzea