Obra-kontratua: Komun publiko autogarbigarria Zizur Nagusian

2022-06-28
Kontratuak

Prozedura: irekia

Balio zenbatetsia, bere luzapen edo aukera guztiak (BEZ kanpo): 78.500,90 €

Eskabideak aurkezteko epea: 2022/06/28  00:01tik  2022/07/15  13:00ra

Baldintza-agiria eta informazio gehiago: Nafarroako Kontratazio ataria