Obra-kontratua: Talluntze parkea, Erreniega kalea eta beste batzuk berrurbanizatzeko.

2022-07-05
Kontratuak

Prozedura: irekia

Balio zenbatetsia, bere luzapen edo aukera guztiak (BEZ kanpo): 764.037,82 €

Eskabideak aurkezteko epea: 2022/07/05  00:01tik  2022/08/19  14:00ra

Baldintza-agiria eta informazio gehiago: Nafarroako Kontratazio ataria