Banakako ebaluazioaren araubideko diru-laguntzen deialdi publikoa, Zizur Nagusian diharduten eta Alarma Egoeraren eraginpean dauden merkatarientzat, zerbitzuentzat eta ostalarientzat. Zizur Suspertu Plana.

2020-06-08
Dirulaguntzak

Laguntza hau enpresa-, lanbide- edo arte-jarduerak egiten dituzten negozioentzat da, jarduera Zizur Nagusiko udalerriko lokal jakin batean eta jendearentzat irekian egiten denean eta haren ondasunak edo zerbitzuak Zizur Nagusiko herritarrentzat zuzenean direnean, betiere alta emanda badaude Zizur Nagusiko Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan, Alarma-egoeraren Adierazpenaren datan (2020ko martxoaren 14an).

Zizur_Suspertu_Plana

I_eranskina

II_eranskina

III_eranskina