Herritarren Partaidetza Plana, Ardoi sektoreko H-8 unitateko PEAUrako

2021-04-22
Araudiak jendaurrean jartzea

Parte-hartze Planaren helburua herritarrek Ardoi Sektoreko H-8 Unitatearen Hiri Jarduketarako Plan Berezian benetan eta eraginkortasunez parte hartzea da.

PEAUa 4 etxebizitza libre kolektibo eraikitzeko idatzi da, eraikigarritasuna 160 m2 eraikita.

PPC Unidad H-8