Ibien tasa 2020. urtean

2020-03-06
Beste iragarki batzuk

Diru-bilketako Erregelamenduarekin bat etorriz, jakitera ematen da 2020ko apirilaren 20an amaitzen dela Ibien tasengatik 2020rako igorritako kuotak borondatez ordaintzeko epea.

Helbideratu gabeko ordainagiriak ordainagiriaren atzealdean zehaztutako edozein banku-bulegotan ordaindu ahal izango dira, hura aurkeztu ondoren.

Helbideratutako ordainagiriak 2020ko apirilaren 20an ordainduko dira.

Epe hori igarota, Zerga-bilketako Erregelamendu Orokorrean ezarritako errekarguak aplikatuko dira, eta premiamendu-bidetik kobratzeko izapideak egingo dira.